Det finns som bekant många olika lagar som styr hur du får framföra ditt fordon på våra svenska vägar. Trots detta har det inte direkt blivit säkrare att vistas i trafiken på senare år. Men den moderna tekniken har ändå bidragit till att göra det lite tryggare och betydligt...