Mall för körjournaler

När man använder en körjournal så finns det vissa punkter och regler man måste följa för att den ska godkännas av skatteverket och arbetsgivaren. Körjournalernas mall är densamma för elektroniska och manuella körjournaler. Den stora skillnaden mellan de två typerna av körjournaler är att en elektronisk körjournal är både enklare och mer trovärdig än en manuellt skriven körjournal. Hur skriver man en körjournal och vad ska den innehålla?

Körjournals mall för rubriker och innehåll

En körjournal ska innehålla vissa bestämda rubriker som dokumenterar körningen. Rubrikerna ska stå högst upp och nedanför dem skrivs informationen in. På varje rad skrivs datum in så det blir som en tabell.

De rubriker som ska vara med är:

  • Datum – år, dag och tid för resans start och slut
  • Körsträcka för respektive resa
  • Start- och slutdestination
  • Resans syfte samt vilka personer/platser man besökte under resans gång
  • Andra anteckningar såsom förare och om man tankade bilen och isåfall hur mycket

Man ska även ha med mätarställning vid årets början och slut samt registreringsnummer.

Kontroll av körjournaler

Man ska skicka in sin körjournal till skatteverket varje år för kontroll. Där kollar de igenom journalen för att se att man har använt den på rätt sätt och dokumenterat allt som behövs. Sedan tar de ett beslut om bilförmån och drivmedelsförmån baserat på körjournalen. Det finns några regler som bestämmer ifall man får förmånen eller inte. Den första säger att man inte för använda tjänstebilen mer än tio gånger per år om mer än 100 mil i privat bruk. Då reduceras bilförmånen och man skattskyldigas. Den andra handlar om att man inte får köra bilen mer än 3000 mil i tjänsten, om man gör det får man lägre bilförmån. Den sista gäller drivmedel. Om man har drivmedelsförmån så betalar arbetsgivaren för allt drivmedel som behövs när bilen används i tjänsten. Ifall man inte antecknar det drivmedel man har tankat med så blir man beskattad på allt drivmedel som bilen har använt hela året.

Mallens betydelse

Eftersom reglerna är ganska hårda så är det viktigt att man ständigt använder körjournalen och att man följer mallen så man inte missar något. Det kan vara fördelaktigt att använda sig av en elektronisk körjournal eftersom den automatiskt dokumenterar allt som bilen gör vilket minskar risken för att bli beskattad när skatteverket kollar igenom journalen.

Birgitta Gunnarsson
Senaste inläggen av Birgitta Gunnarsson (se alla)